Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 9. marts 2010

Deltagere:

Kurt Jensen, Annemette Hammer, Gudmund Frandsen, Else Magaard, Olav W. Bertelsen, Ann Eg Mølhave.

 

Referent: Ann Eg Mølhave

Dagsorden:

1.       Korte meddelelser

2.       Opfølgning på den psykiske APV

3.       Byggeplaner og lokaler

4.       Sikkerheden i undervisningslokaler (Olav)

5.       Eventuelt.

Ad. 1 Korte meddelelser

  • Der skal afholdes evakueringsøvelse indenfor den næste måned eller 2. Øvelsen tager ca ½ time.
  • Ann har fremover ansvaret for udvalgets websider. Holder kort møde med Olav om det nuværende indhold.

   Ad. 2 Opfølgning på den psykiske APV

   De enkelte overskrifter i den udleverede handlingsplan blev gennemgået.

   Fastvip:

   • Forebyggelse mod stress: Der afholdes der stressseminar i marts for faste medarbejdere samt d. 8. juni for PostDocs, ph.d.er og de faste medarbejdere der ønsker det. Else påpegede problemet med at seminaret ikke er på engelsk, men det er svært at finde en, der kan holde det på engelsk. Kurt har udsendt mail om engelsksproget event - finder sted til efteråret.
   • Påskønnelse/anerkendelse. Der vil blive afholdt seminar i Januar 2010. Herudover bliver fastansatte medarbejdere tilbudt en PI-test, som foretages af Astrid fra HR.
   • Feedback på undervisning: Der igangsættes et større undervisningsudviklingsprojekt af Michael Caspersen og UV-udvalget.

   Ph.d.-stud.:

   • Der er ikke mange af punkterne der er igangsat. Dog er det planlagt at følge op på den psykiske APV på næste BRICS-retreat.

   Ad. 3 Byggeplaner og lokaler

    IT-hjørnet: Der er ikke de store sikkerhedsmæssige beslutninger  i  forbindelse med it-hjørnet. Men der kommer sandsynligvis nogle beslutninger omkring møbler, hvor udvalget skal ind over.Datalogi får en del lokaler, men afklaring i forhold til Alexandra er ikke på plads. Kurt ønsker en afklaring indenfor de næste par måneder.

    

   Studenterlokaler: Vi afgiver alt på den anden sider af Helsingforsgade. Derimod får vi nye lokaler i det nye bygeri (it-hjørnet) samt i nyrenoveret hal bag Stibitz. Shannon afgives først efter næste efterår.

   Ad. 4: Sikkerheden i UV-lokaler

   Springlab: Der bliver brugt miljøfarlige redskaber og kemikalier. Der gælder de samme sikkerhedsregler for studerende som for medarbejdere. Det er kursusleder der har ansvaret.

   Olav og Søren Poulsen opretter et 2-3 mands-udvalg til at håndtere problemet.

   Hjertestarter: Der bør skiltes i Springlab til hvor nærmeste hjertestarter er.

   Der bør være link på udvalgets websider til oversigt over nærmeste hjertestarter og vores hjertestarter bør registreres.

   Ad. 5 Eventuelt

   UV-miljøundersøgelse: Fakultetet laver en UV-miljø-undersøgelse. Muligvis skal vi lave noget lokalt, men vi afventer fakultetets undersøgelse.

   Fysisk APV opfølgning: Indenfor de næste måneder bør Ada + Hopper samles som én gruppe.

   Det skal indskærpes for medarbejdere at de SKAL vide hvem der er sikkerhedsleder. Det skal ske via mail fra Kurt + i Internt Nyt.