Referat af LAMU møde den 1. november 2021

Til stede: Kaj Grønbæk, Tina Rudolph, Simon H. Christensen, Marianne Dammand Iversen, Gudmund S. Frandsen, Olav W. Bertelsen, Rasmus Fabech og Helena L. Bach

Referent: Helena L. Bach

Dagsorden:

1.    Evakueringsøvelser på CS (Rasmus Fabech deltager i dette punkt)
Seneste evakueringsøvelse blev udført i 2017. Institutter/fakulteter står selv for afholdelsen af evakueringsøvelser.

Der var blevet bestilt udskiftning af defekt brandtryk i Turing-bygningen.

Rasmus sender en evakueringsmanual til Marianne, som kan sendes ud til medarbejderne i forbindelse med næste evakueringsøvelse. Marianne arrangerer næste evakueringsøvelse.

2.    Opdatering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse (alle) 
Arbejdsmiljødrøftelsen blev gennemgået. Marianne opdaterer dokumentet og sender ud til godkendelse ved de resterende LAMU-medlemmer.

3.    Evt.
Det blev diskuteret, om forskningsgruppekoordinatorerne skulle tjekke op på, om alle medarbejdere var vendt tilbage til kontoret efter hjemsendelsesperioden.

Der var blevet sendt en mail ud til alle på instituttet med instruktioner i, hvordan man skal håndtere eventuelle Covid-19 smittetilfælde.

Der afholdes to førstehjælpskurser for interesserede medarbejdere på instituttet i slutningen af november 2021.