24 April 2013

Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 4. April 2013

 

 

Deltagere:

Gudmund Skovbjerg Frandsen, Olav Bertelsen, Kurt Jensen, Marianne Graves, Søren Poulsen, Ellen Noer og Else Magård (referent)

Med som observatør: Marianne Dammand

Fraværende: Ann Eg Mølhave, Freddy Bugge

 

 

Dagsorden:

 

 1. 1.   Opfølgning på handlingsplanerne for Psykisk APV
 2. 2.   Eventuelt

 

 

Ad 1. Opfølgning på første udkast til handlingsplanerne for Psykisk APV

 

Pr. i dag d. 24/4 har arbejdsmiljøudvalget modtaget udkast til handlingsplaner fra undergrupperne: PostDoc+adjunkt (Jan Midtgaard), PhD stud (Peter Bro Miltersen), og TAP (Annemette Hammer) - FastVIP (Olav Bertelsen) og BIRC (Ellen Noer) var ikke klar skriftlig form endnu.

 

BIRC (Ellen Noer) redegjorde mundtligt for højdepunkterne fra deres Psykiske APV, som dog er svær at bruge til noget da BIRC’s APV svar er svære at analysere og lave særkørsler på pga. organisatoriske udfordringer (medarbejdere med ophæng på hhv. Bioscience og Datalogi). BIRC ved dog, at 6-7 personer rapporterer stress i sådan grad, at det influerer på resultatet af deres arbejde og at det går ud over deres privatliv. Da undersøgelsen jo er anonym er der kun taget individuelt hånd om to af disse syv medarbejdere – medarbejdere som har henvendt sig personligt til ledelsen. Det er planen stress bliver et emne på BIRC’s medarbejder-retreat i august. Fra CS foreslås at BIRC f. eks. inviterer stresskonsulenter med indblik i universitetet som arbejdsplads. BIRC fremsender deres handleplaner direkte FAMU - CS behøver ikke at godkende (Kurt gør opmærksom på, at det er vigtigt, at BIRCs ledelse bakker om hvad der står i den handlingsplan, som indsendes).

 

Gennemgang af PostDoc+adjunkt, PhD stud og TAP grupperne:

Kurt generelle kommentarer:

 • Alle handlingsplan-skemaer skal skrives mere udførligt, så man som udenforstående forstår, hvad indholdet betyder.
 • Der skal ansvarspersoner på alle tiltag.
 • Der skal tilføjes specifikke tiltag på ”ikke blot hensigtserklæringer”.
 • Der skal også være en tydelig konsekvens i betegnelser:
  • Der skal bruges funktionsbetegnelse ikke navn på ansvarsperson.
  • (L) betyder Institutledelsen og (O) betyder AU organisationen uden for instituttet.

 

Under gennemgang af Postdoc:

Meget snak om IT support, hvor der er meget stor kritik. Hvor går man hen med problemer. F.eks. Linux, Server: Dette skal flyttes op som et generelt problem for alle medarbejdergrupper på Organisationsniveau.

 

Under gennemgang af ph.d.:

Vigtigt at introduktionsprocedurer som instituttet har for nye udenlandske medarbejdere også gives til nye danske medarbejdere.

 

Administrativ support: Der skal formidles mere tydeligt (fra sekretariat/forskningsgruppekoordinatorer) til VIP, postdocs og ph.d.-studerende, at de skal gøre brug af deres Forskningsgruppekoordinator, når de har administrative arbejdsopgaver (AURUS, HR, løn, etc.) eller noget i organisationen de ikke kan finde eller lign.

 

FastVIP: Kommer med deres udkast i morgen.

 

Procedure fremadrettet:

 1. Kurt og Marianne arrangerer møde med en fra hver APV undergruppe for detaljer og sammenskrivning af rapporten i morgen (d. 25/4-2013).

 

 1. Marianne samler handlingsplaner for alle grupper i et Excel ark. Den samlede handlingsplan for alle instituttets medarbejdere cirkuleres på mail til de hver af undergrupper og AM-udvalget til kommentering og godkendelse.

 

 1. Kurt: sender den godkendte handlingsplan til FAMU ca. 1. maj.

 

 1.  

 

Ad 2: Eventuelt: Intet