Referat af LAMU møde d. 24. august, 2016

Deltagere: Søren Poulsen, Marianne Graves Petersen, Gudmund Frandsen, Olav Bertelsen, Dorthe Haagen Nielsen, Marianne Dammand Iversen, Annemette Hammer, Sofia Rasmussen, Ira Assent, Kasper Munch Terkelsen.

Fraværende: Lars Birkedal, Ellen Noer

Dagsorden:

1. Diskussion af handleplan for FastVIP området

2. Status for udførelsen af handleplanerne for den psykiske APV på CS

3. Status for udførelsen af handleplanerne for the psykiske APV på BiRC

4. Evaluering af APV forløbet (fysisk og psykisk)

5. Orientering om arbejdsulykker og sygefravær

6. Rapport om eventuelle ulykker e.lign.

7. Status for deltagelse i obligatoriske AMU kurser

8. Eventuelt

Ang. 1. Diskussion af handleplan for FastVIP området

Handleplanen for FastVIP området blev diskuteret. Derudover vil den blive diskuteret på det næstkommende FastVIP møde. Der er brug for at den bliver gjort mere handlingsorienteret, så det bliver mere tydeligt, hvilke initiativer, der skal sættes i gang. Olav Bertelsen sender udkast til Marianne, som indarbejder det i den samlede plan.

Ang. 2. Status for udførelsen af handleplanerne for den psykiske APV på CS

Formændene for de fire arbejdsgrupper redegjorde for status på deres respektive områder. Det er stadig meget tidligt i forløbet, så der var ikke så meget at fortælle, men alle er obs på de initiativer, som skal sættes i gang.

Ang. 3. Status for udførelsen af handleplanerne for the psykiske APV på BiRC

Medarbejderne på BiRC havde diskuteret resultaterne af den psykiske APV på et 2-dags retreat, samt hvilke initiativer, der skal sættes i gang. Dette vil efterfølgende blive indarbejdet i en samlet handlingsplan for BiRC.

Ang. 4. Evaluering af APV forløbet (fysisk og psykisk)

Det har især været iblandt postdocs og Phd-studerende, at der har været anledning til kritik af spørgeskemaet. Mange af de udenlandske kollegaer, kender ikke til begrebet APV og der er derfor brug for at det forklares og ikke kun oversættes ord for ord til engelsk. Det er måske første – og eneste gang – de udsættes for at skulle udfylde et sådant skema, så for at det kan give værdi, er det vigtig, at det er tydeligt, hvad det skal bruges til.

Nogle af spørgsmålene i skemaet var uklare og det vil gavne forståelsen, hvis der var forklarende underspørgsmål. Eksempelvis er formuleringen ”påvirker det privatlivet” meget bred og tvetydig.

Marianne Iversen indsamler info fra de enkelte grupper og sender en samlet evaluering ind inden deadline d. 15. september.

Ang. 5. Orientering om arbejdsulykker og sygefravær

Der er ikke indrapporteret arbejdsulykker.

Ang. 6. Rapport om eventuelle ulykker e.lign.

Der er intet til dette punkt

Ang. 7. Status for deltagelse i obligatoriske AMU kurser

Alle i udvalget har taget kurset på nær Kasper Munch Terkelsen, som vil melde sig til et af de kommende kurser udbudt af Crecea, da AU ikke har planlagt kurser i efteråret 2016 eller foråret 2017.

Ang. 8. Eventuelt

Som sikkerhedsrepræsentant for laboratorierne, kunne Søren Poulsen fortælle, at de har gennemført sikkerhedsstatus for de enkelte laboratorier, og det ser meget fornuftigt ud. Der er generelt en god sikkerhed på de enkelte laboratorier. Det mest kritiske problem er problemer med oprydning og opbevaring af værktøj i studenterlaboratorierne. Dette vil man forsøge at minimere.

Ved sidste gennemgang var der enkelte ting, der blev påtalt i Zuse-bygningen, men dette har Ole Caprani nu løst.