Referat fra Arbejdsmiljøudvalget, Institut for Datalogi, mandag d. 2. maj 2011

Til stede: Annemette Hammer (Annemette), Ann Eg Mølhave (Ann), Else Magård (Else), Gudmund Frandsen (Gudmund), Kurt Jensen (Kurt), Olav W. Bertelsen (Olav)

Fraværende: Marianne Graves Petersen (Marianne), Søren Poulsen (Søren)

Referent: Else

Dagsorden:

1.       Begivenheder siden sidst.

2.       Status for arbejdsmiljø- og førstehjælpskurser.

3.       Etablering af arbejdsmiljøgruppe for laboratorier.

4.       Sikkerhedsgrupper efter 1. juli 2011 (Nygaard-bygningen, Øvrige bygninger, Laboratorier).

5.       Opdatering af udvalgets web-side.

6.       Inddragelse i indretningen af IT-Parkens 3. etape (møblering mv.).

7.       Rapport fra de tre arbejdsmiljøgrupper (hvis der er noget nyt at berette).

8.       Eventuelt.

1. Begivenheder siden sidst.

Der har været tilfælde af medarbejdere med stress. De pågældende medarbejdere har her fået hjælp fra Fakultetets HR afdeling m. henvisning til psykolog-hjælp, sygemelding etc.

2. Status for arbejdsmiljø- og førstehjælpskurser.

 

Søren er påbegyndt sit arbejdsmiljøkursus. Marianne har ikke påbegyndt sit arbejdsmiljøkursus endnu. De siddende medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne (Ann, Else, Gudmund & Olav) skal på opfølgningskursus. Vi forventer, at AU’s arbejdsmiljøorganisation indkalder os på relevante kurser. I øvrigt har Ann været på årlige arbejdsmiljøkursus udbudt & betalt af hendes fagforening Kommunikation & Sprog.

3. Etablering af arbejdsmiljøgruppe for laboratorier.

Den nye arbejdsmiljøgruppe for laboratorier er etableret med på A-siden: Søren Poulsen og på B-siden: Marianne Graves Petersen. Etablering af instituttets ny arbejdsmiljøgruppe bliver meddelt til AU’s arbejdsmiljøorganisation, i forbindelse med Instituttets større medarbejder-flytning til den nyopførte Nygaard-bygning.

 

4. Sikkerhedsgrupper efter 1. juli 2011.

Der vil blive etableret 3 nye arbejdsmiljøgrupper for hhv.

1)      Arbejdsmiljøgruppen for Nygaard-bygningen

2)      Arbejdsmiljøgruppen for Øvrige bygninger (Ada, Hopper, Turing)

3)      Arbejdsmiljøgruppen for Laboratorier

Kurt sender e-mail ud med valgforslag. De siddende medlemmer genopstiller.

5. Opdatering af udvalgets web-side.

Ann opdaterer og vedligeholder ” Occupational Health and Safety Committee”- websiden. Vi fortsætter med at vise og opdatere kursusliste med de siddende arbejdsmiljørepræsentanters gennemførte kurser; dog linker vi ikke længere til pdf-filer med kursusbeviserne. Ann tilføjer ”Arbejdsmiljøgruppen for Laboratorier” til websiden.

6. Inddragelse i indretningen af IT-Parkens 3. etape.

  • Meget møblement i forbindelse med undervisningslokaler genbruges. Ellers indkøbes standardmøbler, hæve/sænkeborde og indstillelige stole. Der blev ikke påpeget arbejdsmiljø problemer i den forbindelse.
  • Hjertestarter i Nygaard-bygningen etableres v. det nye store auditorium. Annemette har bestilt en ny (d. 6/5) ved Elsebeth Bisbo. Hjertestarteren bliver monteret i uge 27.

7. Rapport fra de tre arbejdsmiljøgrupper

Ikke noget nyt.

8. Eventuelt.

Ikke noget.