Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget, d. 17. september 2019

Til stede: Kurt Jensen, Gudmund Skovbjerg Frandsen, Dorthe Haagen Nielsen, Marianne Dammand Iversen, Olav W. Bertelsen, Søren Poulsen, Marianne Graves Petersen, Tina Rudolph

Dagsorden:

1.       Orientering om eventuelle arbejdsulykker og status for sygefravær

2.       Er der nogen udestående problemer fra den fysiske APV (hver arbejdsmiljøgruppe laver en kort rapportering)?

3.       Diskussion af handleplanerne for den psykiske APV (hver arbejdsgruppe laver en kort gennemgang)

4.       Status for sikkerheden omkring labs (ved laboratoriegruppen)

5.       Arbejdsmiljødrøftelse 2019 (udkast vedlagt)

6.       Eventuelt

 

Ang. 1. Orientering om eventuelle arbejdsulykker og status for sygefravær

Kurt kunne oplyse, at der ikke er indrapporteret nogle arbejdsulykker og at tallene for sygefravær er lave.

Ang. 2. Er der nogen udestående problemer fra den fysiske APV

Punkterne fra den fysiske APV blev gennemgået, og det, der mangler til dato, er udskiftning af yderdøre. Driftsinspektøren er opmærksom på sagen, men afventer en endelig dato.

Ang. 3. Diskussion af handleplanerne for den psykiske APV

Der var ingen kommentarer til handleplanerne for hhv. fastVIP, postdoc og fastTAP. I forhold til handleplanen for ph.d.-studerende, udtrykte Olav bekymring for deres handleplan omkring synliggørelse af muligheden af at frasige sig undervisningsarbejdet. Det må ikke blive en løsning på at der er for mange opgaver, at de ph.d.-studerende skal frasige sige en stor del af deres indtægt. Han vil tage kontakt til ph.d.-udvalget, der har stået for handleplanen.

Olav foreslår et kursus for at undgå en nedvurdering og disrespekt af andre forskningsgruppers arbejde. Dorthe fortæller, at de i databasegruppen netop er begyndt at invitere medlemmer fra andre grupper til deres møder.

Handleplanerne gøres færdige og oploades i på web.

Ang. 4. Status for sikkerheden omkring labs

Søren kunne fortælle, at man er gået i gang med en større opgradering ift sikkerhed og udstyr i de forskellige laboratorier. Simon Christensen, som er blevet ansat som lab koordinator, kører minikurser for de studerende i brug af udstyret og omkring lab-kultur. Dette gøres for kontinuerligt at forbedre sikkerheden.

Ang. 5 Arbejdsmiljødrøftelse 2019

Arbejdsmiljødrøftelsen fra 2018 blev gennemgået og rettet til

Ang. 6. Eventuelt

Da Dorthe stopper på Institut for Datalogi medio januar, overtager Tina Rudolph hendes plads i LAMU. Der var ingen modkandidater.