Referat af LAMU møde d. 16. november 2016

Til stede: Olav Bertelsen, Kurt Jensen, Marianne Dammand Iversen, Annemette Hammer, Gudmund Frandsen, Dorthe Haagen Nielsen, Ellen Noer, Kasper Munch Terkelsen og Søren Poulsen

Afbud: Ira Assent, Lars Birkedal og Sofia Rasmussen

Dagsorden

1.    Orientering om arbejdsulykker og sygefravær

2.    Konstituering af arbejdsmiljøudvalget

3.    Status for udførelsen af handleplanerne for den Psykiske APV (kort oplæg ved formændene for de fire grupper samt BiRC)

4.    Status for deltagelse i de obligatoriske AMU kurser

5.    Årets arbejdsmiljødrøftelse

6.    Eventuelt

Ang. 1. Orientering om arbejdsulykker og sygefravær

Kurt orienterede kort om status for arbejdsulykker og sygefravær. Der har ingen arbejdsulykker været og med hensyn til sygefravær har der været 2 længere sygeperioder. Derudover har der kun været få sygedage på instituttet

Ang. 2 Konstituering af arbejdsmiljøudvalget

Kasper Munch Terkelsen er medarbejderrepræsentant på BiRC og indtræder derfor i udvalget i stedet for Ellen Noer.

Ang. 3 Status for udførelsen af handleplanerne for den Psykiske APV

Formændene for de fire PAPV grupper (eller stedfortrædere for dem): Olav Bertelsen (VIP-gruppen), Anders Møller/Sofia Rasmussen (PhD), Ira Assent/Dorthe Nielsen (Postdoc) og Annemette hammer (sekretariatet) fortalte kort om status for handleplanerne i deres respektive grupper. De kunne alle fortælle at de var i process og  arbejder på flere af områderne. Bl.a. tilbydes der nu i postdoc-gruppen opstartsmøder for nytiltrådte postdocs, deres supervisor og et medlem fra komiteen for at sikre en forventningsafstemning for postdoc forløbet. Der er deudover afholdt et karrierearrangement i samarbejde med Phd udvalget for postdocs og PhD studerende.

Ang. 4 Status for deltagelse i de obligatoriske AMU kurser

Alle har deltaget i kurserne på nær Kasper Munch Terkelsen. Han vil snarest muligt tilmelde sig.

Ang. 5. Årets arbejdsmiljødrøftelse

Planen for arbejdsmiljøsamarbejdet blev godkendt

Ang. 6. Eventuelt

Kurt Jensen kunne fortælle at der er opsat en udendørs hjertestarter mellem Hopper- og Nygaardbygningen.

Annemette Hammer fortalte at hun, Tina Rudolph og Marianne Iversen har været på kursus i psykisk førstehjælp.