Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 14. maj 2012

Deltagere: Kurt Jensen, Gudmund Frandsen, Else Magård, Olav Bertelsen, Søren Poulsen, Marianne Graves Petersen, Ellen Noer, Freddy Bugge, Ann Eg Mølhave

 

Dagsorden:

  1. Planlægning af gennemgang af fysisk APV
  2. Evt.

 

Ad. 1

 

Udvalget diskuterede kort proceduren for gennemgangen af den netop gennemførte Fysiske APV. Man enedes om at hver gruppe gennemgår den fysiske APV for deres respektive områder, taler med de personer, der har indrapporteret problemer og forbereder tiltag. Dette arbejde skal være gjort inden udvalget mødes igen om 3 uger.

 

Der blev gjort opmærksom på, at der bør strammes op i forhold til brug af udstyr i de forskellige labs. De studerende bør instrueres i brugen af udstyret. Søren og Marianne arbejder videre med en løsning i form af introkursus.

 

Ad. 2

 

-          Arbejdsmiljøgruppen fra BIRC skal tilføjes på arbejdsmiljøudvalgets webside.

-          Kurt og Ann havde inden mødet talt om at foreslå det centrale arbejdsmiljøudvalg at man gjorde frivilligt at angive sit navn ved den forestående psykiske APV, da det vil gøre det lettere at løse eventuelle problemer. Forslaget blev drøftet i udvalget. Modargumentet var, at hvis for mange skriver deres navn vil det være for let at udlede hvem de resterende er, og derved ødelægges muligheden for anonymitet i undersøgelsen. Udvalget vedtog på baggrund af dette ikke at sende forslaget videre.

-          Dagsordenen på næste møde skal bl.a. indeholde punktet ”den årlige arbejdsmiljødrøftelse”.