Referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget, onsdag den 26. januar 2011

Referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget, onsdag den 26. januar kl. 13.30

Til stede: Annemette Hammer (AH), Ann Eg Mølhave (AEM) , Else Magård (EMA), Gudmund Frandsen (GF) , Kurt Jensen (KJ), Olav W. Bertelsen (OB),

Dagorden

1.    Status for arbejdsmiljø- og førstehjælpskurser

2.    Rapport fra de to arbejdsmiljøgrupper (hvis der er noget nyt)

3.    Ibrugtagelse af IT-parkens 3. etape

4.    Arbejdsmiljøgrupper efter sommeren 2011

5.    Eventuelt

Referat:

1.   Status for arbejdsmiljø- og førstehjælpskurser

OB har været på sikkerhedsuddannelse og fremlagde sin opgave (med specielt fokus på labs) fra uddannelsen på mødet.

2.   Rapport fra de to arbejdsmiljøgrupper (hvis der er noget nyt)

Intet nyt

3.   Ibrugtagelse af IT-parkens 3. etape

AEM, OB, og AH arbejder med indretning af IT hjørnet, men der forventes ikke at være arbejdsmiljøproblemer i de nye bygninger. Solafskærmning vil formentlig finde sted med automatisk overstyring og tiden må vise, om det vil udgøre et problem, som siden skal tages hånd om.

4.   Arbejdsmiljøgrupper efter sommeren 2011

I forlængelse af AU’s forandringsproces skal også sikkerheds organisationen reorganiseres, og med OB’s gennemgang (jf. pkt. 1) er der et specielt behov for at have fokus på sikkerheds- og arbejdsmiljø i IT-rummet samt de laboratorier som it-studerende bruger til at bygge prototyper og lign. Arbejdsmiljøudvalget blev enige om at nedsætte en ekstra sikkerhedsgruppe for området. Når b-siden er valgt og gruppen er nedsat, orienterer Kurt fakultetet. Sikkerhedsgruppen skal i første ombæring forholde sig til oprydning og rutiner på ovennævnte lokaliteter.

KJ forventer, at kommende placering af medarbejdere vil komme til at matche de nuværende sikkerhedsgrupper, men jf. ovenfor er der i forvejen en reorganisering af området undervejs. Denne forventes dog ikke at få nævneværdig indflydelse på arbejdsmiljøudvalgets organisering – ej heller efter en indflytning på IT hjørnet, hvor vi ligeledes satser på at have tre sikkerhedsgrupper; én for de gamle bygninger, én for de nye samt én for de ovennævnte labs.

5.   Eventuelt

Intet