Referat af fælles LSU/LAMU møde d. 6. januar 2021

Til stede: Kaj Grønbæk, Na Ree Sørensen, Gudmund Skovbjerg Frandsen, Olav W. Bertelsen, Marianne Dammand Iversen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Simon Møller Christensen, Ellen Bernadette Noer, Søren Poulsen, Tina Rudolph.

Referent: Tina Rudolph

Dagsorden:

1.      Vælge SPOTmåling til APV i forbindelse med ”Væsentlig ændrede arbejdsforhold under Covid-19”

Marianne Dammand har undersøgt ved AU HR IT, om det er muligt at lave fire særkørsler, på kategorierne FastVip, FastTAP, PostDocs og PhD. Dette er desværre ikke muligt. Marianne vi derfor tage kontakt til Jan Frederiksen for at få hans hjælpe til at opdele personalelisten i de fire kategorier og således lave 4 målinger for hver kategori. Hvis det viser sig, at det kræver uforholdsvis meget arbejde, blev det besluttet at lave en fælles måling.

Det blev foreslået, at inkludere spørgsmål om krænkende adfærd med i denne APV, men da denne APV fortrinsvis er omkring de ændrede arbejdsforhold, som Covid19 har afstedkommet, enedes man om at tage spørgsmål om krænkende adfærd med i en eventuel følgende APV.

For at kunne sammenligne svarene fra denne APV med svarene fra sidste APV, blev det besluttet at medtage alle spørgsmål under overskrifterne: Din arbejdssituation, din daglige ledelse og arbejdsrelateret sygefravær. Disse bliver suppleret med de spørgsmål som AU HR har foreslået samt de spørgsmål som Marianne har foreslået omkring kontakt til kollegaer i den periode man arbejder hjemmefra og omkring informationer og tekniske hjælpemidler til at kunne undervise hhv kun online / online og fysisk på samme tid.

Na Ree oplyste, at en rundspørge hos sekretariatsledergruppen viser, at man gør det vidt forskelligt fra institut til institut.