Teacher of the Year

Again this year computer science, IT and IT Product development students have had the opportunity to vote for the Teacher of the Year 2015. The winner will be presented at Computer Science Day, Friday May 29, 2015.

Og de nominerede i 2015 er:

Susanne Bødker – Social and Collaborative Computing (It/Dat. kand.)

Susanne Bødker er nomineret for kurset `Social and Collaborative Computing'.

Hendes undervisning har, både på dette og andre kurser, aktiv deltagelse og diskussion som grundvilkår.

Kurset er et skoleeksempel på hvordan kandidatkurser, med færre studerende, højere abstraktionsniveau og mere ansvar, kan være afgørende forskellige fra kurser på bachelorniveau. Susanne har introduceret videopræsentationer som en afleveringsform, der gør, at de studerende trænes i at præsentere tilegnet viden inden for emnet på en sammenhængende måde og kan bruge tiden til de diskussionsbaserede timer mere effektivt.

De studerende delagtiggøres i høj grad i udformningen af undervisningen, da de, med korte undervisningsaktiviteter for hele holdet, skal bygge oven på videoerne. Resultatet er, at kurset målrettet træner deltagerne til at forstå og aktualisere den nyeste forskning inden for sociale og kollaborative teknologier. Susannes undervisningsstil beror på aktive forelæsninger, hvor studerende udfordres og løbende skal konfrontere teori og praksis.

Niels Olof Bouvin – Pervasive Computing (It/Dat. bach)

Niels Olof Bouvin er nomineret for sin indsats i kurset 'Pervasive Computing'. Bouvin formår med ekstraordinær viden og engagement, at få præsenteret pensum på en humoristisk og overbevisende måde.

Til deltagernes store glæde, udgiver Bouvin podcasts af alle forelæsninger. Dette giver den studerende mulighed for at tjekke detaljer i pensum efter forelæsningerne, og er med til at effektivisere eksamensforberedelsen.  

Sideløbende med kurset arbejdes der med et projekt, som lader de studerende arbejde dybdegående med kursets emner. Projektet håndgribeliggør pensum og kobler således teori og praksis sammen på et højere plan.   

 

 

Michael Caspersen – Introduktion til Programmering (It/Dat. bach)

Michael Caspersen er nomineret til årets underviser for kurset ‘Introduktion til Programmering’, et kursus han har kørt igennem mange år. Michael er kendetegnet ved godt humør, åbenhed og entusiasme for stoffet og i undervisningen. Han kan lide at lære fra sig og kurset er kørt med stor inddragelse og deltagelse fra de studerende. 

Der er indbygget konkurrencer i kurset, f.eks. Ants and Spiders, som virker til at give de studerende en interaktiv oplevelse. Man kan mærke at Michael gør alt for eleverne og for at alle skal kunne følge med i kurset, samtidig med at der er mulighed for at folk kan brillere.

Ud over ovenstående er Michael også blevet nomineret for at være rar, dygtig og innovativ i sine metoder. For som en studerende skrev i evalueringen om Michael: “Fortæller flydende, fængende og er yderst pædagogisk”.

Aslan Askarov – Oversættelse (Dat. bach + kand.)

Aslan Askarov er nomineret på grund af den store indsats han har gjort i kurset 'Oversættelse'.

Interesseret, pædagogisk, humoristisk og velformuleret er alle ord der beskriver Aslan som forelæser. Han udviser nemlig stor interesse for så vel faget som de studerende og praktiserer generelt en meget interaktiv forelæsningsstil. Samtidig har Aslan en fantastisk evne til at foretage faglige og/eller humoristiske sidespring, som giver forelæsningerne noget liv og charme.

Aslan forstår desuden at tilgængeliggøre kursets nødvendige information på de rigtige tidspunkter. Eksempelvis optages forelæsningerne, så de gennemtænkte eksempler og skarpe forklaringer kan ses og benyttes på de nødvendige tidspunkter.

 

Ole Caprani – Digital Kontrol i en fysisk verden (It/Dat. kand)

Ole Caprani er nomineret for sin indsats i kurset 'Embedded Systems - Embodied Agents’, hvor han gennem en involverende instruktion og undervisning formår at guide de enkelte grupper frem mod et højere akademisk niveau. Det sker gennem ugentlige laboratorieøvelser, hvor de studerende får mulighed for at lave forsøg inden for det præsenterede emne og får feedback for deres tidligere laboratorierapporter. Ole er uden tvivl instituttets hyggeligste underviser og formår gennem sit behagelige gemyt at skabe en afslappet, dog professionel dialog mellem underviser og studerende.