Vis nyhed

Kaj Grønbæk er ny formand for det Digitale Vismandsråd under ATV

Institutleder Kaj Grønbæk er netop valgt til at overtage formandsposten for det Digitale Vismandsråd under Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) efter Ole Lehrmann Madsen.

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank, som arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. I sin rolle som formand for det Digitale Vismandsråd, har Kaj tre overordnede mærkesager han vil arbejde på:

  1. Opbakning til en styrket fødekæde for dansk it-forskning og uddannelse
  2. Balancering af debatten mellem it-mæssig nyskabelse og teknologi-kritik
  3. Begrebsafklaring og kortlægning af behov for it-kompetencer og -uddannelser

Læs interviewet, hvor Kaj kommer nærmere ind på sine visioner for den danske digitalisering og ATV´s Digitale Vismandsråds rolle.