Minutes November 8, 2018

Referat af møde i samarbejdsudvalget, 8. november 2018

Til stede: Kaj Grønbæk, Marianne Dammand Iversen, Tina Rudolph, Olav Bertelsen, Kristoffer Arnsfelt Hansen

Afbud: Mathias Rav

Dagsorden:

1.       Opslag og ansættelser

2.       Instituttets økonomi

3.       MUS

4.       Den kommende APV

5.       Indsupplering af postdoc/ph.d. i LSU

6.       Sygestatistik (er allerede behandlet i LAMU hvor der ikke var noget at bemærke)

7.       Klage over utilfredsstillende kantinebetjening.

8.       Eventuelt

Punkt 1: Opslag og ansættelser

Kaj informerede om, at der er lektor- og tenure track opslag med frist 6. januar. Derudover har der været opslag om ansættelse af en chefkonsulent/sekretariatsleder. Der har været 28 ansøgninger, 3 har været til samtale og en er indstillet til ansættelse.

Punkt 2: Instituttets økonomi

 Kaj kunne fortælle, at det har været et stort arbejde at få budgettet til at gå op, da der har været usikkerhed omkring STÅ tallene. Der er dog nu lykkedes med et resultat på 0 kr.

Punkt 3: MUS

Kaj har indkaldt de fastansatte videnskabelige medarbejdere til MUS samtale i hhv. december og januar. Derudover har han gjort opmærksom på, at det er forventet, at de, i samme periode, holder MUS med deres postdoc ansatte og ph.d.-studerende.

Marianne er netop gået i gang med MUS samtalerne med sekretariatet og forventer at afslutte dem alle medio november.

Olav orienterede om, at dette års MUS samtaler ikke har binding til kompetencefonden, da den, som følge af OK18, er blevet nedlagt og erstattet med ’Den Statslige Kompetencefond’. Det er endnu ikke udmeldt hvordan disse nye midler kan søges. Olav kunne fortælle, at man, med den nye pulje, i højere grad vil se på individuel employability.

Punkt 4: Den kommende APV

Olav orienterede om, at processen med arbejdet med den kommende fysiske og psykiske APV er blevet drøftet til LAMU mødet d.  30.oktober, hvor det blev besluttet, at Olav vil præsentere arbejdsmiljøarbejdet på den kommende ph.d./postdoc retreat. Dette gøres for at især de nye udenlandske kollegaer kommer til at forstå betydningen af APV arbejdet og værdien i at svare på spørgeskemaet.

Punkt 5: indsupplering af postdoc/ph.d. i LSU

Matthias Rav har færdiggjort sin ph.d. og er ikke længere ansat på Institut for Datalogi. Olav vil derfor sørge for at finde et nyt medlem af LSU blandt de nuværende postdocs og ph.d.-studerende.

Punkt 6: Sygestatistik

Dette punkt er ligeledes blevet drøftet til LAMU mødet, hvor der intet var at bemærke.

Punkt 7: Klage over utilfredsstillende kantinebetjening

Olav har, som medlem af LSU, modtaget en klage over kantinebetjeningen på Katrinebjerg. Hvis man kommer til kantinen efter kl. 12:00 er der stort set ingen mad tilbage. Tina og Marianne kunne tilføje, at kantinen ofte glemmer at levere maden, hvilket er til stor frustration blandt kollegaerne. Det blev besluttet, at Marianne indsender en officiel klage til Indkøb, som er dem, der har lavet aftalen med kantinen.

Punkt 8: Eventuelt

Marianne foreslog, at referaterne udkommer på engelsk, da en stor del af kollegaerne på instituttet ikke er dansktalende. Det arbejde, der foregår, i de enkelte udvalg, er vigtig information for alle.