Referat af 8. maj 2018

Deltagere: Kurt Jensen, Marianne Dammand Iversen, Tina Rudolph, Olav Bertelsen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Mathias Rav

Dagsorden

1.       Orientering om Campus 2.0 og dets betydning for datalogi

2.       Orientering om opslag og ansættelser

3.       Orientering om lokallønsforhandlingerne

4.       Eventuelt

Ang. punkt 1: Orientering om Campus 2.0 og dets betydning for datalogi

Kurt orienterede kort om planerne for Campus 2.0. En udvikling som vil ske i løbet af de kommende 10 år. Det, som umiddelbart får mest betydning for datalogi, er, at man vil samle den del af ingeniøraktiviteterne, der er tættest knyttet til datalogi, på Katrinebjerg. På kort sigt kan det komme til at betyde, at vi kan blive nødt til at afgive nogle lokaler til ingeniørerne.

Ang. punkt 2: Orientering om opslag og ansættelser

Der har været et adjunkt/lektoropslag, hvor der har været 113 ansøgninger. Ud af disse blev 16 shortlistet og 11 blev inviteret til at komme til samtale. Samtalerne er netop blevet afsluttet, og 8 ansøgere har fået tilsendt tilbud.

Der har været et professoropslag, hvor der har været 37 ansøgere. Arbejdet med shortlistningen er endnu ikke færdigt, men man forventer at det vil resultere i en ansættelse.

Der har været opslag til institutlederstillingen, hvor der har været 15 ansøgere. To af disse vil blive kaldt ind til samtale. Det forventes at der vil komme en afslutning inden sommerferien.

Olav forslog, at man i stedet for at have flere studentermedhjælpere til at varetage piccolineopgaverne på instituttet, skulle ansætte en piccoline. Både Kurt, Marianne og Tina udtrykte bekymring for at det blev for ufleksibelt i forhold til sygdom, ferie og weekend- og aftenarbejde. Olav foreslog, at man kombinerer en piccoline med et antal studentermedhjælpere. Marianne og Tina undersøge fordele og ulemper både i forhold til fleksibilitet og økonomi.

Ang. punkt 3: Orientering om lokallønsforhandlingerne

Kurt orienterede om, at han har forhandlet løn med alle forbund på nær HK. Han forventer, at alle forhandlinger vil være på plads i løbet af 14 dage.

Ang. punkt 4: Eventuelt

Der var intet under dette punkt.