Ekstraordinært LSU møde 4. marts 2015

Deltagere: Olav W. Bertelsen, Kurt Jensen, Nervo Verdezoto, Marianne Dammand Iversen, Lars Birkedal, Charlotte Illum Nielsen, Annemette Hammer

Afbud: Kristoffer Arnsfelt Hansen, Clemens Nylandsted Klokmose

Institutleder Lars Birkedal orienterede om, at instituttet har truffet en ledelsesmæssig beslutning om at nedlægge en stilling i sekretariatet på baggrund af aktivitetsnedgang/opgavebortfald. Der har generelt været en nedgang i administrative opgaver på instituttet.

Ledelsen vil hurtigst muligt udarbejde kriterier for hvilken af de administrative medarbejdere, der vil blive udvalgt til afskedigelse p.g.a. opgavebortfald, men dette er ikke ensbetydende med, at det er den eller de medarbejdere som har arbejdet med de opgaver, der er bortfaldet eller bortfalder. Udvælgelseskriterierne vil blive fastlagt ud fra en samlet vurdering af, hvem der fremadrettet vil være bedst til at varetage instituttets administrative opgaver. Kriterierne fremlægges på endnu et ekstraordinært LSU møde, som forventes afholdt 10.3. med henblik på LSU´s bemærkninger. På dette møde vil der endvidere blive orienteret om, hvorledes information overbringes til den enkelte medarbejder. Vi forventer at kunne orientere den berørte medarbejder den 18.3.

Olav Bertelsen påpegede, at instituttet er forpligtet til at arbejde med afværgeforanstaltninger, således at en fyring kan undgås på trods af opgavenedgangen. Herunder kan omplacering være en mulighed.