Referat af LSU, mandag d. 4. december 2017

Til stede: Kurt Jensen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Olav Bertelsen og Marianne Dammand Iversen

Afbud: Pia Thystrup (HR)

Dagsorden:

1.       Instituttets nye ledelse

2.       Orientering om ansættelser/opslag/afgange

3.       Orientering om digitaliseringssatsningen

4.       Orientering om instituttets økonomi

5.       Orientering om lokalerokade (Zuse m.v.)

6.       MUS samtaler

7.       Eventuelt

Ang. punkt 1. Instituttets nye ledelse

Kurt orienterede om, at han pr. 1. december 2017 er konstitueret som institutleder med en ledelsesgruppen bestående af Susanne Bødker, Ivan Damgård, Lars Birkedal og Marianne Dammand Iversen (der er fungerende sekretariatsleder).

Konstitueringen løber i max 9 måneder.

Ang. punkt 2. Orientering om ansættelser/opslag/afgange

For sekretariatet er der sket følgende:

  • Dorthe Haagen Nielsen har genansøgt om 4 måneders orlov fra 1. januar 2018. Dette er bevilget.
  • Malene B. B. Andersen er ansat som forskningsgruppekoordinator pr. 1. december 2017.

For de videnskabelige ansatte er der sket følgende:

  • Der er indstillet 3 personer til hhv tenure track stillinger og lektorstillinger. Det er endnu uvist om de alle tre accepterer tilbuddet, idet de har andre tilbud.
  • Der opslået er antal adjunkt/lektor stillinger med ansøgningsfrist 5. januar. Herudover er der opslået et professorat inden for ”Crytography and Security med samme ansøgningsfrist.”

Ang. punkt 3. Orientering om digitaliseringssatsningen

Angående Data Science uddannelsen vil Gerth Brodal kontakte uddannelsesudvalgsformanden på Institut for Matematik for at diskutere oprettelsen af et alternativt spor, hvor der indgår en større grad af programmering og algoritmik.

Angående Big Data centeret, vil ledelsen komme med et forslag til hvordan instituttet kan oprette et sådan center.

Ang. punkt 4. Orientering og instituttets økonomi

Kurt kunne fortælle, at instituttet ingen økonomiske problemer har. Dette skyldes især digitaliseringssatsningen.

Ang. punkt 5. Orientering om lokalerokade

Kurt orienterede om, at CS har afgivet Zuse mod at overtage det store lokale mellem Zuse og Stibitz. Derudover bliver det store lokale ved siden af studiecafeen samt kælderen under kantinen i Incuba bygget om til flade auditorier.

Ang. punkt 6. MUS samtaler

På grund af den nye ledelsessituation er det nok ikke muligt på nuværende tidspunkt at holde MUS samtaler med FastVIP gruppen. Det er dog stadig vigtigt at lederne af forskningsgrupperne holder MUS med hhv. postdocs og ph.d.-studerende. Marianne vil invitere til MUS, for de der er interesserede, om 1-2 måneder.

Ang. 7. Eventuelt

Olav opfordrede til at man i hhv. sekretariatsgruppen og VIP gruppen gør en indsats (eventuelt med AU HR) for at samle op på og bearbejde folks oplevelser og komme på sporet igen. Olav og Mariane vil undersøge, hvad der er af muligheder.