Referat af fællesmøde med LSU og LAMU d. 11. juni 2013

 

Deltagere: repræsentanter fra LSU og LAMU

Dagens program:

LSU og LAMU blev indkaldt til et fællesmøde for at kommentere på fakultetets udkast til en handleplan for psykisk APV.

Handleplanen blev gennemgået. Man var enige om, at handleplanen som helhed berører de rigtige punkter, men at der er enkelte områder, hvor der bør strammes op på formuleringen. Der er områder, hvor den skal være mere præcis, så misforståelser undgås.

Derudover var der enighed om at tilføje et indsatsområde for PostDocs og adjunkter.

Disse kommentarer sendes efterfølgende til Jørgen Brøchner Jespersen