CS Organisering - Nov. 2014

Organiseringen af CS har til hensigt at understøtte sagsbehandling, delegering samt medinddragelse og nærvær. 

  • Daglig ledelse mødes ca. 2 gange/ugtl.
  • Instituttets respektive udvalg har fast kommissiorium. Løbende møder, referater lægges på web, udvalg mødes med institutledelse til årligt ”udvalgseftersyn”
  • Fastvip mødes ca. 1 gang/mdl. samt deltager i årligt 2 dages retreat
  • Tap team mødes ca.  hver 14. dag samt deltager i årligt 2 dages retreat
  • Ph.d. gruppe mødes ca. 4 gange/årligt samt samles til årligt retreat
  • Postdoc gruppe mødes ca. 4 gange/årligt samt samles til årligt retreat
  • Der afholdes min. to informationsmøder årligt for faste medarbejdere
  • Der udsendes interne nyheder ca. hver 14. dag
  • Institutforum mødes ca. 2-4 gange/årligt
  • DUF (Datalogisk Uddannelses Forening) udvalg med repræsentanter fra samtlige studenterforeninger på CS) mødes ca. 4 gange/årligt

Oversigt over organiseringen