Timeløn - Institut for Datalogi

På denne side kan du læse om ansættelse og lønudbetaling som timelønsansat på Institut for Datalogi.

Procedure for ansættelse

Når du har indgået aftale om timelønsansættelse sender din leder/supervisor en mail til recruitment@cs.au.dk med dit fulde navn, CPR-nummer og hvilken leder/supervisor, du er ansat under til brug for oprettelse i vores medarbejdersystem og timeregistreringssystem.

Udbetaling af løn

Hver kalendermåned, du arbejder, skal du:

  1. Udfylde en timeseddel (fulde navn, periode, navn på supervisor, start-/sluttid og beskrivelse af arbejdet). Gem filen som Excel-fil.
  2. Sende din timeseddel i Excel-format til recruitment@cs.au.dk inden deadline, som er den 3. i måneden efter optjeningsmåneden. 
    NB! Timesedlerne skal indberettes rettidigt hver måned, så feriepenge, pension mm. udregnes korrekt. 
  3. Lønnen vil blive udbetalt i slutningen af måneden efter optjeningsmåneden.

Gode råd

  • Hvis du er i tvivl om, hvilket format du skal indtaste timerne i, så kig på hjælpeteksten, som kommer frem, når du klikker i et af felterne.
  • Det er vigtigt, at du afleverer dine timesedler rettidigt, således vi kan sikre udbetaling af løn til tiden. Såfremt du ikke afleverer din timeseddel inden for fristen, kan vi ikke garantere udbetaling af din løn til tiden. 
  • Timesedler skal som udgangspunkt afleveres for hver måned. Det er således ikke tilladt at samle sedlerne sammen for en periode for derefter at bede om udbetaling. 

Supervisor - mentorordning

Supervisor - labmedarbejdere

Supervisor - studentermedhjælpere

Supervisor - besøgsteam

Christina Sanne Gøttsche

Outreach Manager and Study life developer