Medarbejdere

OM INSTITUT FOR DATALOGI

Historie, profil og fakta om Institut for Datalogi
på Aarhus Universitet

Historie

Faget Datalogi blev oprettet på Aarhus Universitet i 1971 som en del af Matematisk Institut. I perioden 1993-1998 gennemgik Datalogi en periode med kraftig vækst, hvor antallet af medarbejdere steg fra 80 til 160 personer – primært på grund af en stor stigning i den eksterne finansiering. I januar 1998 blev det selvstændige Datalogisk Institut oprettet. I løbet af de næste 5-6 år flyttede instituttet gradvist til nye bygninger som et led i universitetets plan om at koncentrere sine ITC-aktiviteter i IT-byen Katrinebjerg. Instituttet har et tæt og frugtbart samarbejde med mange andre organisationer på Katrinebjerg.

Historie

Faget Datalogi blev oprettet på Aarhus Universitet i 1971 som en del af Matematisk Institut. I perioden 1993-1998 gennemgik Datalogi en periode med kraftig vækst, hvor antallet af medarbejdere steg fra 80 til 160 personer – primært på grund af en stor stigning i den eksterne finansiering. I januar 1998 blev det selvstændige Datalogisk Institut oprettet. I løbet af de næste 5-6 år flyttede instituttet gradvist til nye bygninger som et led i universitetets plan om at koncentrere sine ITC-aktiviteter i IT-byen Katrinebjerg. Instituttet har et tæt og frugtbart samarbejde med mange andre organisationer på Katrinebjerg.

Profil

Instituttet står stærkt inden for både teoretisk og eksperimentel datalogi. De seneste år har vi været vidner til et nært samarbejde mellem forskellige forskningsgrupper – også grupper, man traditionelt har opfattet som værende langt fra hinanden (hvad angår videnskabelige mål og metoder). Blandt andet som et resultat af dette har mange projekter på instituttet beskæftiget sig med forskningsemner og anvendelsesområder af tværfaglig og multifaglig art.

Profil

Instituttet står stærkt inden for både teoretisk og eksperimentel datalogi. De seneste år har vi været vidner til et nært samarbejde mellem forskellige forskningsgrupper – også grupper, man traditionelt har opfattet som værende langt fra hinanden (hvad angår videnskabelige mål og metoder). Blandt andet som et resultat af dette har mange projekter på instituttet beskæftiget sig med forskningsemner og anvendelsesområder af tværfaglig og multifaglig art.