Ergonomics at the offices

Formålet med denne side er at give en enkel vejledning i, hvordan du kan indrette din arbejdsplads på en hensigtsmæssig måde i forhold til at undgå gener.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er meget individuelt, hvordan man indretter sig bedst. Samtidig er noget af det vigtigste, at der er variation i løbet af arbejdsdagen, så man ikke sidder mange timer i den samme stilling - alle arbejdsstillinger er dårlige, hvis de fastholdes for længe.

Den bedste måde at opnå variation på er ved simpelthen at veksle mellem forskellige typer opgaver. Undgå så vidt muligt at sidde i timevis men afbryd hellere ved at hente og bringe ting, snakke med kolleger (på deres kontor i stedet for at bruge telefon/mail) og lignende med jævne mellemrum - og husk at det giver ekstra motion at tage trappen i stedet for elevatoren. Desuden er det en god ide at indrette sin arbejdsplads, så alt ikke er inden for rækkevidde så man bliver tvunget til at rejse sig jævnligt.

Hvis det er nødvendigt at sidde i flere timer ad gangen, er det en god ide at skifte mellem forskellige stillinger - justere højde og hældning på stolen eller skifte mellem stående og siddende, hvis man har hæve/sænkebord.

Nedenfor er der en række gode råd om, hvordan man kan indrette sin arbejdsplads med de midler, der nu er til rådighed. Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at opnå en tilfredsstillende indretning, er der mulighed for at anskaffe forskellige alternative produkter. Udviklingen går ret stærkt, hvorfor vi ikke her vil lave en fortegnelse over alternativer. I stedet vil de forskellige kontaktpersoner gerne hjælpe med at finde det rigtige.

Kontaktpersoner

 • Justering og ændring af bord højde og udformning og nyindkøb af kontorstole og hæve-/sænkeborde 
  skal man rette henvendelse til lokaleudvalget.
  E-mail: moebler@cs.au.dk
 • Alternative EDB løsninger såsom andet pegeværktøj, et andet tastatur, indstilling/justering
  af skærm og meget andet. Vi kan også henvise til andre, som har opsætninger, der kan bruges
  til inspiration og man kan prøve de ting, der er i huset
  E-mail:helpdesk@science.au.dk
 • Rengøring, ventilation og belysning.
  Betjentstue: 
  Telefon: 8942 5602 
  E-mail: driftitby@au.dk

Skærmbriller

 • Ansatte der arbejder med skærmarbejde, kan have behov for særlige skærmbriller og har i så fald ret til, at arbejdsgiveren betaler et tilskud til disse.
 • Læs her om skærmbriller på AU
 • Ved bestilling af skærmbriller skal der medbringes en rekvisition til optikeren. Rekvisitionen findes på ovennævnte link. Udfyld den, og kontakt herefter arbejdsmiljørepræsentant Ann Eg Mølhave, som vil sørge for instituttets underskrift.

Fysioterapibehandling ved arbejdsskader

 • Ansatte, der kommer ud for en arbejdsskade, kan have behov for fysioterapibehandlinger.
 • Regninger for sådanne behandlinger dækkes ikke per automatik. 
 • Man skal ansøge om evt. dækning hos personaleafdelingen før behandling.

Stolen

 • Stolen skal være let indstillelig i højde og sædedybde.
 • Stolehøjden bør være så fødderne kan nå gulvet.
 • Sædedybden bør være sådan, at der ca. er en håndsbredde mellem stolekant og knæhaser,
  når man sidder helt tilbage på sædet.
 • Sædet bør vippe fremover af hensyn til ryg og kredsløb i ben og tarmsystem.
 • Ryglænet skal kunne skråstilles og justeres i højden. Det bør placeres så midten er på højde
  med hoftebenet i den siddende stilling. Stole der følger kroppens bevægelse og skaber bevæge-
  frihed bør foretrækkes.

Skrivebordet

 • Bør være højdejusterbart, med mulighed for, både at arbejde siddende og stående..
 • Bør være uden forkant (sarg). Det skal være stort nok.
 • Bordhøjden bør være 2-5 cm over albuehøjde i den siddende stilling.
 • Vær opmærksom på, at have arbejdsemnet så tæt på kroppen som muligt.

Computerarbejdspladsen

 • Skærm og tastatur bør hurtigt og let kunne indstilles uafhængigt efter hinanden.
 • Skærmen bør være placeret under hensyntagen til lysindfald.
 • Tegnene på skærmen skal være veldefinerede og klart formede. De skal være tilstrækkelig store,
  og der skal være tilstrækkelig plads mellem tegn og mellem linjer.
 • Billedet skal være stabilt, fri for flimmer og må ikke udvise ustabilitet af anden karakter.
 • Skærmhøjde bør være så øverste tekstlinie er ca. 10-15 cm under øjenhøjde.
 • Synsafstanden bør være 50-70 cm ved en tekststørrelse på 4 mm.
 • Der skal være god plads. Der bør minimum være 10 cm foran tastaturet og på hver side af tastaturet.
 • Konceptholder bør placeres mellem tastatur og skærm.

Belysning

 • Loftsbelysningen skal være placeret, så generende blænding og reflekser i skærmen undgås.
 • Arbejdspladsbelysningen bør være asymmetrisk og placeres, så lyset kommer ind fra siden.
 • Arbejdslampen skal være fleksibel, så lyset kan placeres der, hvor der er et behov.

Variation

 • Det er vigtigt at skabe variation i arbejdet.
 • Skift mellem siddende og stående arbejdsstillinger.
 • Skift til andre arbejdsopgaver.
 • Arbejde ved skærmterminal skal tilrettelægges således, at det daglige arbejde ved skærmterminalen
  regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller hvor dette ikke er muligt afbrydes af pauser.
 • VÆR OPMÆRKSOM PÅ KROPPENS SIGNALER - OG INDSTIL DIN ARBEJDSPLADS DEREFTER.

Lokalet

 • Der skal være plads til det inventar og de redskaber, som arbejdet kræver.
 • Temperaturen bør under normale klima- og arbejdsforhold være mellem 20-22 grader C.
  Vær opmærksom på at elektronisk udstyr udvikler varme.
 • Kontoret skal indrettes, så det er nemt at rengøre. Undgå unødvendige støvsamlere, så som overflødige 
  reoler og bunker med bøger m.m
4711 / i36