Referat af lokaleudvalgsmøde d. 26. August 2014

kl. 10.00 11.30 i Nygaard 297

Ordstyrer og referent:

Annemette Hammer

Til stede: Ann Eg Mølhave, Gerth Stølting Brodal, Søren Poulsen, Morten Djernæs Bech, Kasper Sacharias Eenberg, Jonas Hovmand

Afbud: Olav Bertelsen, Dorthe Haagen Nielsen, Morten Larsson, Steen Blach, Mathias Løkke Madsen

 

1.      Temperatur i Nygaard -1, 0 og 1

Annemette har fået en henvendelse fra de studerende vedr. temperaturregulering i Nygaards studenterområder. Både i starten og slutningen af sommeren åbner vinduerne i bygningen automatisk ved alt for lave temperaturer. Faktisk oplever de studerende, at de sidder i træk på 10-15 grader, hvis de placerer sig på øerne ved vinduerne.  Annemette har rettet henvendelse til drift mhp at få problemet løst.

2.      Nøgledepositum

Drift har anmodet om at CS øger nøgledepositum fra 500 kr til 1000 kr. De studerende var stærkt imod forslaget. CS fortsætter med eksisterende takst.

3.      Orientering om brug af Hopper 0

Ingeniører bebor Hopper 0 midlertidigt pga egen intern rokade. Det forventes, at mere permanente beboere rykker ind primo 2015.

4.      Fordeling af kontorpladser til stud E14

Ole Østerby og Jan Frederiksen er færdige med kontorfordelingen til kvartersstart. De har berettet om et færre antal ansøgere, men der er dog stadig særdeles god efterspørgsel og venteliste til kontorer.

5.      Forsøgsordning på CS (Hopper I) vedr. rengøring

Annemette informerede om et forsøg, som har været udrullet på Hopper I de seneste måneder. Medarbejderne på gangen skal selv tømme deres skraldespande i beholdere, som står på gangen. Det betyder en besparelse, at rengøringen ikke dagligt skal ind på samtlige kontorer. Drift forventer at rulle ordningen ud på hele CS. Lokaleudvalget udtrykte ønske om, at rengøringen én gang ugentlig, når de foretager den ugentlige rengøring, tømmer skraldespandene. Vi kan ikke forvente at de mange gæster på CS skal løfte opgaven og der vil også være vip’er, som i travlhed ganske enkelt vil glemme det. En ugentlig tømning kan medvirke til at der ikke opstår lugtgener etc. Gerth foreslog, at den ugedag kontoret tentativt rengøres, fremgår at en label i kontordørkarmen. Bred opbakning til at det er en god ide. Annemette henvender sig til drift med forslaget.

6.      Evt rekreativt (”grønt”) område for studerende

De studerende har kontaktet Søren Poulsen vedr. ønske om et grønt areal i området ved Stiebitz. Da grunden tilhører AUFF har Annemette rettet henvendelse til AUFF/Jepser Pedersen og fået en særdeles positiv oplysning om, at AUFF allerede har tænkt i et sådant projekt, har fået udarbejdet arkitekttegnet forslag og bestræber sig på at finde økonomiske midler ifb med Budget 15. AUFF kan endnu ikke give endelige tilsagn, men forstår behovet, og vil gerne bidrage i det omfang økonomien tillader det. AUFF vil meget gerne have studenterrepræsentation, når endelige forslag skal indkredses. De studerende vil gerne indgå i et sådant samarbejde, og vil også gerne hjælpe med evt at søge ekstern funding som f.eks. Tuborgfondet. Annemette orienterer lokaleudvalget så snart der er nyt i sagen ligesom punktet tages op på DUF møde i september.

7.      Det årlige ”strategimøde med ledelsen” 6.10. kl. 10 – 12

Annemette gennemgik slides, og udvalget kom med input til endeligt ppt oplæg. Annemette opfordrede udvalgets medlemmer til at deltage i strategimødet. Flere gav positivt tilsagn om deltagelse.

På kommende DUF møde vil jeg varmt opfordre DUF’erne til at hjælpe med at finde nye medlemmer til lokaleudvalget, da vi desværre har måttet sige farvel til Mathilde (studieskift) samt Boris (som for længst er blevet færdig). Efter DUF mødet poster Søren Poulsen en annoncering på FB, men I må også gerne pushe jeres medstuderende til at deltage. Studerende er et uvurderligt aktiv i instituttets udvalg og i lokaleudvalget kan de få stor indflydelse på fx studiemiljøet på CSJ!

 

5471 / i36