25.06.2012

Deltagere: Olav Bertelsen (formand), Gerth Stølting Brodal (referat), Morten Larsson (studerende), Ann Eg Mølhave, Søren Poulsen.

Fraværende: Katrine Aakjær Nielsen, Annemette Hammer, Morten Elmvig Bruhn (studerende).

 1. Opfølgning på referat fra sidste gang:
 • Strøm i undervisningslokalerne: Der arbejdes på at få den besluttede løsning implementeret.
 • Lockers: Ann har bestilt lockers til Nygaard; Lockers til vindeltrappe-rummet på Turing 0 bestilles.
 • Nye havemøbler til Nygaard tagterrassen: Møbler er ankommet; bord og bænke står i kælderen og skal flyttes op; affaldsspande sat op.
 • Åbningstiderne af gitteret til tagterrassen: Ann har snakket med Jørn om udvidede åbningstider, som arbejder på sagen.
 • Projektorer larmer i Nygaard undervisnings/mødelokaler: AU IT (Jeppe) er blevet gjort opmærksom på problemet.
 • Lyddæmpning i fredagsbaren (Ada 020 og 026): Der arbejdes på sagen; der er pt. ved at blive lavet beregninger på hvor meget lyddæmpning der skal laves.
 • Depoter: Der arbejdes på oprydning af depoter, Olav er i kontakt med Bent Lorentzen; generelt mangler der lokaler til depot; diskuteret om man kunne inddrage nogle kontorer til depotlokaler.
 • Åbningstider i IT huset, Annemette har snakket med INCUBA, og de har åbnet op for at de studerende har adgang mandag-fredag. Lokaleudvalget mener at de studerende også skal have adgang i weekenden.  Annemette følger op.
 • Babbage 0: Der skal ryddes op og reduceres i antallet af møbler, så arealet fungerer som gangareal; diskussion af om man skal flytte Apple museet, ingen konklusion; Søren finder ud af hvor stor brugen af Babbage 0 er i forbindelse med DatLab.
 1. Studenterforeninger på Ada 0: Kurt har svaret studenterforeningen, at man kan kigge på forespørgslen engang når Susanne Bødker og Morten Kyng har fået deres grupper på plads i Ada, og evt. IT helpdesken flyttes op på Ada 0.
 2. Evaluering af Nygaard: Der er lavet en spørgeundersøgelse hvor 22% svaret tilbage; Ann samler op; problemløsning sker sammen med Søren, Camilla på IMV og Rikke på IHA; opsummering af løsningsforslag kommer ud i Insight.
 3. Depoter – Labofa borde: Følges op på til august når der er overblik over møbelbehovet.
 4. Ansøgning af studenterarbejdspladser til efteråret: Oluf rettet ansøgningen til og sender opslaget ud til de studerende vha. Insight via Ann. Ole Østerby og Oluf fordeler kontorerne.
 5. Kaffestuen: Der er nogle gange temmelig fyldt; de eksisterende sofaer flyttes til Stibitz; mindre sofagruppe fra Babbage 0 flyttes til kaffestuen.
 6. Diverse gammelt IT udstyr: IT udvalget opfordres til at undersøge om diverse gammelt IT udstyr i bygningerne (bl.a. Bush 0 og Stibitz) stadig bruges, og sørge for at gammelt udtjent udstyr bliver fjernet.
 7. Næste møde, starten af september; Morten indkalder til møde.
5013 / i36