Referat af lokaleudvalgsmøde d. 20.12.2012

Til stede: Annemette Hammer, Olav Bertelsen, Ann Eg Mølhave, Morten Elmvig Bruhn, Morten Larsson og Katrine Aakjær Nielsen

Referent: Katrine Aakjær Nielsen

Dagsorden:

1) Øvrige Studenterområder.

Orientering om de "nye" ting i Studenter-U'et og Zuse/Stibitz/Chomsky (Søren)

Låse og ADK I studenter U’et (hvilke døre skal være åbne for hvem hvornår) (Boris)

 

2) Nygaard

- forslag til strømløsning ved de hvide borde i Nygaard -1

- info til om netop igangsat strømløsning ved sofaområdet på -1

- status på printerniche i Nygaard -1,

- mail vedr. manglende print i biblioteket. Skal vi undersøge nærmere?

- belysning / kunst rundt om trappen ved cafe-området

- opslagstavler i fællesområder, så vi undgår sedler på væggene

- Belysning på tavlerne i Nygaard (undervisningslokalerne).

- Montering af lærreder i Nygaard-lokalerne

- Håndtering af cykelparkering v. Nygaard

 

Færdigindretning Overtagelse/Mangelgennemgang.

 

3) Færdiggørelse af årshjul og projektliste (se bilag)

- Tildeling af opgaver

4) evt

 

 

Ad 1) Øvrige studenterområder

- Problemer med aflåsning af Turing-0’s grupperum:

Søren snakker med Jørn.

- Indretning af køkken på Turing-0:

Morten og Morten vender tilbage med forslag til, hvad der skal ske.

- Info fra Søren:

Der er ansat studentermedhjælp 4 timer om ugen til at holde orden i Chumsky

 

- Låse:

Dørene skal være åbne fra 7.30-16, men dette forudsætter at der bliver sat kameraer op.

 

- Fredagsbar:

Der skal aftales med portnerne, hvornår der skal lukkes mellem Ada-0 og Babbage-0 om fredagen.

 

Ad 2) Nygaard

- Forslag til strømløsning ved de hvide borde i Nygaard -1:

Der er for få stik ved de hvide borde, og en løsning med forlængerledninger bliver ikke godkendt af Jørn. Ann kontakter derfor Jonas, for at finde en optimal løsning.

 

- Printer i Nygaard -1:

En studerende har givet udtryk for irritation over, at skulle printe i kælderen. Indbindingsmaskiner bliver i kælderen, men Olav sender mail til Helpdesk for at få printeren flyttet op i biblioteket i stedet. Når det er sket skal Ann have besked, så hun kan annoncerer det på Facebook, så de studerende bliver orienteret.

 

- Belysning i cafe-området Nygaard:

Det er for koldt og mørkt i området, og Ann foreslår enten ophængning af pendler eller kunst, så vi også undgår plakatophæng. Annemette tager det op med Kurt.

 

- Opslagstavler i fællesområder:

Skal sendes i høring. Opslagstavler i Nygaard-bygningen haster mere end i de andre bygninger.

 

- Studentermedhjælpere til Nygaard-bygningen:

Ann foreslår muligheden for at få ansat studentermedhjælpere til at holde orden på møblerne i Nygaard-bygningen og til indsamling/oprydning af service. Hun kontakter selv de andre institutter mht. ansættelse/genbrug af nuværende studentermedhjælpere. Annemette får det godkendt ved Kurt.

 

- Belysning af tavler:

Venter med forslag og beslutning til vi laver mangelgennemgangen til Bent Lorentzen.

 

- Cykelparkering:

Drift arbejder med det, men det er stadig en mulighed med bedre skiltning.

 

- Mangelgennemgang:

Ann bliver tovholder for at udarbejde mangelliste, samt lister over uhensigtsmæssige punkter og hensigtsmæssig indretning.

- Bookning af Nygaardområder:

Kan nu ske ved Enten Tina eller Katrine. Annemette foreslår, at der til foråret bliver lavet en liste over, hvilke ressourcer der kan bookes. 

Øvrige til 2) Nygaard:

- Skiltning i elevatorer:

Der skal laves skiltning i elevatorerne, så folk ved hvilken knap der skal trykkes på efter ”lukketid”.

Morten Bruhn har givet opgaven videre til Jørn.

 

Ad 3) Færdiggørelse af årshjul

- Møblering generelt:

Overskydende møbler fra Babbage-0 flyttes til Nygaard-3. Ann står for rydningen af Babbage-0.

Søren tager gerne imod overskydende stole til Chomsky.

Ann kontakter fredagsbaren angående hensynsmæssig møblering i barens lokaler.

Ved møblering af den nye kaffestue må vi prøve os frem, og forsøge at genbruge de gamle møbler i første omgang.

 

- Studenterkøkken:

Olav snakker med Kurt om muligheden for, at bruge køkkenet i Bush som studenterkøkken.

 

- Stander ved Åbogade og Helsingforsgade:

Skiltene skal skiftes, og Ann sender skiltemanual til Søren. Jan laver skiltet til Åbogade med følgende tekst: Department of Computer Science, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. IMV må tage sig af standeren ved Helsingforsgade.

 

- Studenterarbejdspladser:

På standby til Karina vender tilbage fra barsel

 

- Planter til medarbejderkontorer:

Bliver bestilt til januar.

Morten Larsson sender herudover en mail til Tina med forslag til, hvor der kunne ønskes planter i fællesområderne.

 

- Indretning i Suze:

Morten Larsson overvejer indretningen og kontakter evt. Katrine ved bestilling af rammer til billeder igennem Røsfeld.

 

- Problemer med manglende stikkontakter:

Søren og Morten Bruhn kontakter Rikke Holtet på IHA for løsningsforslag.

 

- Dårligt indeklima i Stibbitz og Suze:

Der skal være afklaring om, hvornår vinduerne må åbnes. Søren og Morten Larsson undersøger dette, snakker med Jørn og melder tilbage til næste møde.

 

- Bookning af grupperum på Turing-0:

Turing-0 skal ikke kunne bookes, så længe det ikke er et problem.

 

- Lokaleoversigt:

Olav snakker med Katrine om, hvordan lokaleplanerne skal se ud.

 

- Depot for forskningsprojektprodukter:

Morten Bruhn foreslog at genoptage brugen af Zuse-kælderen med det blev ikke vedtaget nogle konkrete løsningsforslag.

 

Øvrige til 3) færdiggørelse af årshjul:

- Doorsign-generator virker igen.

4964 / i36