Lokaleudvalgsmøde d. 16. maj 2012

Referent: Karina Svanborg

Dagsorden:

  1. Opfølgning på sidste referat
  2. Depoter ( eller mangel på samme )
  3. Åbningstiderne i IT-huset for studerende
  4. Næste møde


1) Opfølgning på sidste referat

 

Strøm i undervisningslokalerne:

Indhentede tilbud diskuteres. Der bliver lavet 3-stiksdåser op under hvert bord. Mulighed for tilkobling af strøm til klynge af 4 borde. 10.000 kr. inkl. moms pr. lokale.

 

Enighed om at det en god løsning. Forslag vedtaget! Annemette tager fat i "IMV".

 

Lokaleoversigt

Intet nyt. Katrine arbejder videre med det, når hun får brugbare tegninger at gå videre med. Billederne fra E-reception er ude af billedet.

Fordeling af studenterpladser:

Der skal findes en ny løsning, der ikke er så "håndholdt" og manuelt håndteret som i dag.

Mulighed 1: Karina afløser. Det skal med i "forhandlingerne" med ST omkring Karinas afløsers arbejdsopgaver.

Mulighed 2: En studentermedhjælper "udefra" (uden interessekonflikt), som laver benarbejdet og derefter snakker med en VIP om tvivlspørgsmål (ex: hvem af disse studerende har størst behov i forhold til hvor de er i deres studie/specialeprocessen).

 

Lockers:

Mulighed 1: en løsning som på matematik.

- Håndtering af betaling gennem webshop-løsning, som vi gør i forbindelse med nøgler.

 

Mulighed 2: hængelås. Du ansøger om et skab og får en kvittering for, at du har ret til skabet i en periode.

 

Debat: skal de betale eller ej? Er der ikke for meget administration i det? Fordelen er, at det giver en ejerskabsfølelse hos den studerende (så man tænker sig om en ekstra gang inden man booker)

 

Beslutning: en blanding af de to forslag. Man kan leje et skab for 50 kr. (som man ikke får tilbage) og så kommer man selv med en hængelås.

 

Karina laver et skriv om forslag til løsning. Annemette snakker med "IMV", da de også ejer skabene og skal godkende ideen.

 

Ang. Zuse: Problemer med døde skabe. Morten B. snakker med Ole Caprani om hvor mange han selv bruger, hvad han evt. ved om den daglige brug af skabene, og om han ved, hvor vi har dem fra.

 

Elektronisk håndtørre i Turing-0:

Nedstemt

 

Cykler ved indkørsel til gården:

"Parkering forbudt" - passende skiltning. Morten B. snakker med Jørn om det.

 

Udsmykning:

Både Olav og Ann har snakket med Erik. Det ligger nu hos arkitektfirmaet, som skal komme med et oplæg i maj. Hvis ikke vi hører noget i maj, tager Ann fat i dem.

 

Vi vil gerne have opslagstavler til Nygaard, så vi slipper for plakater overalt. Morten og Morten undersøger nærmere.

 

 

Spørgeskemaundersøgelse

Ann sender ud snarest.

 

Kaffemaskiner:

Afvejning af "bøvl, pris og kvalitet". Morten B. er ved at kigge på muligheder, som tilbyder noget lidt bedre kaffe, end det der var muligt i Codd.

Olav: Relevant at der er en kaffemaskine i Nygaard kælderen OG i studenter-u'et.

 

Kan Studenterhusfonden køre det? Sidst vi havde snakken med Tom (Karina) ville han helst ikke involveres og anbefalede Bentax, som vi har samarbejdet med indtil nu. Morten B. undersøger nærmere.

 

Tagterrasse

Ann har fået OK fra IMV og Alexandra, og de vil gerne bidrage med 1/3 hver til møbler.

 

Rygning? Først enighed om en "ikke-ryger" tagterrasse. Men IMV-erne har en kaffestue lige derved og rygerne vil nok gerne gå derud og ryge. Det er vigtigt for Steffen, at vi ikke "forfølger" rygerne.

 

Vi vil ikke købe skraldespande med plads til cigaretskod for ikke at invitere til rygning. Men måske bliver der nogle potter med sand i. Vi ser tiden an. På sigt kommer der nok et generelt rygeforbud på AU, så det løser sig nok af sig selv.

 

Gitteret til Nygaard tagterrassen skal være åben i normal åbningstid

Ann har ikke snakket med Jørn, men har observeret, at de er begyndt at gå op og ned i åbningstiden. Der må gerne være åbent tidligere. Der hvor de åbner yderdørene: 7.30-16.30. Ann tager det med Jørn.

 

Larmende projektorer i undervisningslokaler

Problemet skal afdækkes. Morten B. har været i gang med det - sammen med Jeppe. Er det bare nogle enkelte, der er problemer med? Eller er det i det hele taget dårlige produkter?

 

Lyddæmpning af Ada-0

Morten B. og Ann har holdt et ineffektivt møde med Theis, som der ikke kom noget ud af. Nu er der sat et firma på sagen, som skal lave beregninger på, hvad der vil være den bedste løsning for os.

 

Ann og Morten B. arbejdere videre med det.

 

 

2) Depoter ( eller mangel på samme )

 

Oprydning af depoter

Olav har rykket Bent, men Bent har ikke svaret.

 

Det aflange depot parallelt med parkeringskælderen er dårligt indrettet. Det bør systematiseres, så der er bedre udnyttelse. Morten L. tilbyder at påtage sig opgaven at rydde op og systematisere i sommerferien. Dette vedtages. Ann koordinerer med Morten.

 

Forslag: Morten foreslår, at der skal sættes labels på kasser og alt "ikke-møbler" fra f.eks. forskningsgrupper, så der er styr på, hvem der ejer hvad. Det bliver lettere at rydde op og smide væk på den måde.

 

En del af Mortens oprydningsopgave bliver at tjekke op på, hvor meget der egentlig er, som ikke hører til på et møbel-depot.

 

Der er også et lager i Bushkælderen, hvor folk må sætte ting ned. Det fungerer udemærket, så det lader vi ligge.

 

 

Ada-0 depoterne. TEK nøgle er sat i inderste rum!

Diskussion:

Ingen - heller ikke fra lokaleudvalget - har adgang. Det er irriterende, hvis man selv lige hurtigt vil tjekke om der er et specifikt bord på lager. Problem at stå dernede og have brug for at komme ind, men ikke kan få fat i en portner.

 

Omvendt: Problem at andre end portnerne har nøgle, da det tidligere var et kaos af ting på depoterne og der forsvandt også ting derfra.

 

Løsning: Skal man ind i depotet, skal man planlægge det i god tid og lave en aftale med Jørn.

 

 

3) Åbningstiderne i IT-huset for studerende

Der er lukket for studerende efter 14.30. Dvs. man ikke kan komme hen til undervisningslokalerne, hvor der ellers er rigtig godt at arbejde til eksamen. De kan ikke engang komme ind med kort!

 

Debat: Vi skal have lov at bruge vores lokaler! Forslag: dørene skal være åbne i samme tidsrum som vores andre lokaler. Derudover skal der være adgang med studiekort 24/7

 

Afledt debat om kælderen i IT-Huset: Det er dårligt indrettet/udnyttet. Der er slet ikke blevet lyttet til vores forslag om, at indrette området, så det også indbyder til studenter-opholdsted og -arbejdssted. Der bør som minimum være mulighed for at arbejde i området ude foran auditorierne. Olav snakke med Kurt om, hvordan vi kan komme videre med dette.

 

4) Næste møde

Midt i juni. Morten L. finder dato.

 

5) Evt.

 

Babbage 0

Det fungerer som depot lige nu. Når der kommer orden på depoterne, kan der blive plads til at indrette lokalet.

 

Vi starter med at flytte nogle overflødige borde op på kontorer, der mangler borde.

 

Ann og Morten L. følger op.

5010 / i36